Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léčivé pyramidy

2. 2. 2012

Léčivá moc pyramidy a jak používat její model

Oheň pyramidy
Slovo pyramida je složeno z řeckého pyro – oheň a ze slova amid, což znamená asi tolik, jako nalézat se uprostřed. Podle antických představ byl oheň tou energií v kosmu, která pronikala vším, vše ozařovala. Je možné, že už samotné slovo pyramida nám sděluje tajemství, které v sobě tato stavba ukrývá – oheň uprostřed. Mohla by tedy být jakýmsi kondenzátorem, transformujícím nebo produkujícím biokosmickou energii neznámé podstaty.

Neznámá energie - zesilovače elektromagnetického spektra
Dosud bylo uskutečněno mnoho různých měření a vysloveno mnoho hypotéz. Všechna zjištění podložená laboratorními výzkumy ukazují, že tato neznámá energie se může opticky lámat, odrážet a polarizovat. Vědci, kteří se specializují na výzkum pyramid z hlediska jejich energetických účinků, již předložili důkazy o tom, že Cheopsova pyramida, podobně i její zmenšené modely, působí jako zesilovače energií elektromagnetického spektra i neznámé energie kosmického původu.

Cheopsova pyramida - výzkum Dr. Flanagan
   Americký vědec Dr. Flanagan je toho názoru, že Cheopsova pyramida vyrábí záření v rozsahu velmi vysokých frekvencí, a to pouze na základě toho, že má pět úhlů. Tyto rohové úhly pyramid koncentrují a usměrňují záření atomů stavebního materiálu pyramidy do paprsku, který prochází ústředním bodem pyramidy. Tato energie se soustřeďuje právě v místě královské hrobky. Atomy, které se zde nacházejí, absorbují rezonanci vyzařovanou energií. Tím se nabíjí jejich elektrony a v důsledku toho se dostávají na oběžné dráhy stále vzdálenější od atomového jádra. Flanagan zjistil měřením, že energie vysokoenergetického pole atomů v tomto místě dosahuje hodnoty 10 nanometrů. Jde o energii, kterou mnozí významní vědci pokládají za pramatku všech živých organismů. Podle nich spojuje všechny lidi navzájem a současně také s kosmem. Je pravděpodobné, že stavitelé Cheopsovy pyramidy znali podstatu a význam této energie a uměli ji rovněž používat.

Pyramida koncentrující síly
   Naše Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil pozemní a kosmické síly.
Tyto síly spolu působí, udržují rovnováhu, harmonii a život na Zemi. Když dojde k porušení této rovnováhy, stávají se nevysvětlitelné příhody a lidé často umírají na různé nemoci. Pyramida má síly obě tyto síly koncentrovat a umožňuje jejich ovládání. Uvádí se, že model pyramidy, představující zmenšeninu Cheopsovy pyramidy při zachování jejích základních parametrů, je prý v současnosti jedním z mála, zařízení umožňující skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích. Kromě jiného je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu pyramidy narůstá energie záření. To znamená, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.
V každém modelu pyramidy, i v tom malém, spolu působí tři druhy energie:
Energie elektrická – emitovaná vrcholem
Energie magnetická – vyzařovaná bočními stěnami
Energie mentální – tzv. faktor pointinga, polarizovaný na „zeleno“ s mumifikačním účinkem.

Léčba modelem pyramidy
   Uvedené energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Může posilovat organismus, zvětšovat vitalitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a pomáhat rostlinám v jejich růstu, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, umožnit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků (geopatogenní zóny), energetizovat potraviny, nápoje a vodu pro pití i zalévání na zahrádce, ošetřovat těla a kultury rostlin.
   Při praktickém používání modelů pyramidy i při prováděných pokusech musíme vždy dbát na to, aby pyramida byla správně orientována. V pyramidách se koncentruje energie pouze tehdy, když je její základna umístěna vodorovně a boční stěny směřují přesně ve směru světových stran: sever – jih, východ – západ. Položíme – li pyramidu na bok, nebo jí pootočíme, stane se z ní jen obyčejná konstrukce a nebude plnit požadovanou funkci a nebude účinná.
Pyramida nemá pouze mumifikační účinky. Pyramida působí dehydratačně, antibakteriálně a zvyšuje energetickou bilanci uvnitř uložených potravin. Blahodárně působí na zdravotní stav člověka, jeho psychiku a působí proti účinkům a vlivům geopatogenních zón. Aby byla zajištěna správná činnost pyramidy, musí se dodržovat určité zásady pro její použití:
•Pyramidy mohou mít různé rozměry, ale vždy musí být při jejich konstrukci zachovány poměry mezi jejími parametry.
•Velikost pyramidy je dána jejím předpokládaným využitím.
•Z hlediska funkce není rozhodující z jakého materiálu je pyramida vyrobena.
•Pyramida musí být vždy postavena základnou na rovné ploše.
•Pyramida by neměla být umístěna v blízkosti elektrického vedení, el. Spotřebičů, a elektřiny vůbec, pod pyramidou by nemělo být uloženo žádné potrubí, el. Vedení a také by tam neměla být spodní voda.
•Pyramida musí být vždy orientována přesně ve směru sever – jih (jedna libovolná strana směřující na severní pól Země).
•Předměty vkládané do pyramidy by měly být uloženy jejich delší osou ve směru sever – jih (např. stonky bylin).
•Dovnitř pyramidy musí mít přístup atmosférický vzduch.
•Pro činnost pyramidy není podmínkou, aby jednotlivé stěny pyramidy byly plné.
•U pyramid vyrobených z tyčí je důležité, aby byly tyče správně vsazeny do vrcholové spojky a spodních spojek a řádně v nich zafixovány (nesmí být nějaká tyčka povytažena).
•U tohoto typu pyramid musí být vždy základna pyramidy složena z delších tyčí a do vrcholové spojky se zasouvají tyčky kratší.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Надежные прокси-сервера: мой секретный инструмент в интернете!

Chriswar,8. 5. 2024 7:09

Приветствую, ребята!

Друзья, у меня есть отличная новость – я нашел прокси-сервера, которые меня очень впечатлили!

Недавно я столкнулся с необходимостью обхода блокировок определённых сайтов, и решил попробовать использовать прокси-серверы. После долгих поисков я наткнулся на компанию, предоставляющую просто великолепные услуги в этой области.

Что меня так впечатлило? Во-первых, скорость – страницы загружаются моментально, без каких-либо задержек. Во-вторых, стабильность – не было ни одного случая пропажи соединения или перебоев в работе. И, конечно же, анонимность и безопасность – я могу быть уверенным, что мои данные защищены и мои действия в интернете остаются конфиденциальными.

Теперь я с уверенностью могу порекомендовать эти прокси-серверы всем, кто ищет надежное и эффективное решение для обхода блокировок или обеспечения анонимности в интернете. Если у вас возникнет необходимость в подобных услугах, обязательно обратитесь к этой компании – вы точно не пожалеете!

Не стесняйтесь делиться своим опытом использования прокси-серверов – ваши отзывы могут быть полезными для других участников форума!

С наилучшими пожеланиями,

https://kupitproxy.online/

Надежные прокси-сервера: мой секретный инструмент в интернете!

Chriswar,8. 5. 2024 7:07

Приветствую, ребята!

Друзья, у меня есть отличная новость – я нашел прокси-сервера, которые меня очень впечатлили!

Недавно я столкнулся с необходимостью обхода блокировок определённых сайтов, и решил попробовать использовать прокси-серверы. После долгих поисков я наткнулся на компанию, предоставляющую просто великолепные услуги в этой области.

Что меня так впечатлило? Во-первых, скорость – страницы загружаются моментально, без каких-либо задержек. Во-вторых, стабильность – не было ни одного случая пропажи соединения или перебоев в работе. И, конечно же, анонимность и безопасность – я могу быть уверенным, что мои данные защищены и мои действия в интернете остаются конфиденциальными.

Теперь я с уверенностью могу порекомендовать эти прокси-серверы всем, кто ищет надежное и эффективное решение для обхода блокировок или обеспечения анонимности в интернете. Если у вас возникнет необходимость в подобных услугах, обязательно обратитесь к этой компании – вы точно не пожалеете!

Не стесняйтесь делиться своим опытом использования прокси-серверов – ваши отзывы могут быть полезными для других участников форума!

С наилучшими пожеланиями,

https://kupitproxy.online/

Надежные прокси-сервера: мой секретный инструмент в интернете!

Chriswar,8. 5. 2024 7:07

Приветствую, ребята!

Друзья, у меня есть отличная новость – я нашел прокси-сервера, которые меня очень впечатлили!

Недавно я столкнулся с необходимостью обхода блокировок определённых сайтов, и решил попробовать использовать прокси-серверы. После долгих поисков я наткнулся на компанию, предоставляющую просто великолепные услуги в этой области.

Что меня так впечатлило? Во-первых, скорость – страницы загружаются моментально, без каких-либо задержек. Во-вторых, стабильность – не было ни одного случая пропажи соединения или перебоев в работе. И, конечно же, анонимность и безопасность – я могу быть уверенным, что мои данные защищены и мои действия в интернете остаются конфиденциальными.

Теперь я с уверенностью могу порекомендовать эти прокси-серверы всем, кто ищет надежное и эффективное решение для обхода блокировок или обеспечения анонимности в интернете. Если у вас возникнет необходимость в подобных услугах, обязательно обратитесь к этой компании – вы точно не пожалеете!

Не стесняйтесь делиться своим опытом использования прокси-серверов – ваши отзывы могут быть полезными для других участников форума!

С наилучшими пожеланиями,

https://kupitproxy.online/

Надежные прокси-сервера: мой секретный инструмент в интернете!

Chriswar,8. 5. 2024 7:07

Приветствую, ребята!

Друзья, у меня есть отличная новость – я нашел прокси-сервера, которые меня очень впечатлили!

Недавно я столкнулся с необходимостью обхода блокировок определённых сайтов, и решил попробовать использовать прокси-серверы. После долгих поисков я наткнулся на компанию, предоставляющую просто великолепные услуги в этой области.

Что меня так впечатлило? Во-первых, скорость – страницы загружаются моментально, без каких-либо задержек. Во-вторых, стабильность – не было ни одного случая пропажи соединения или перебоев в работе. И, конечно же, анонимность и безопасность – я могу быть уверенным, что мои данные защищены и мои действия в интернете остаются конфиденциальными.

Теперь я с уверенностью могу порекомендовать эти прокси-серверы всем, кто ищет надежное и эффективное решение для обхода блокировок или обеспечения анонимности в интернете. Если у вас возникнет необходимость в подобных услугах, обязательно обратитесь к этой компании – вы точно не пожалеете!

Не стесняйтесь делиться своим опытом использования прокси-серверов – ваши отзывы могут быть полезными для других участников форума!

С наилучшими пожеланиями,

https://kupitproxy.online/

Надежные прокси-сервера: мой секретный инструмент в интернете!

Chriswar,8. 5. 2024 7:05

Приветствую, ребята!

Друзья, у меня есть отличная новость – я нашел прокси-сервера, которые меня очень впечатлили!

Недавно я столкнулся с необходимостью обхода блокировок определённых сайтов, и решил попробовать использовать прокси-серверы. После долгих поисков я наткнулся на компанию, предоставляющую просто великолепные услуги в этой области.

Что меня так впечатлило? Во-первых, скорость – страницы загружаются моментально, без каких-либо задержек. Во-вторых, стабильность – не было ни одного случая пропажи соединения или перебоев в работе. И, конечно же, анонимность и безопасность – я могу быть уверенным, что мои данные защищены и мои действия в интернете остаются конфиденциальными.

Теперь я с уверенностью могу порекомендовать эти прокси-серверы всем, кто ищет надежное и эффективное решение для обхода блокировок или обеспечения анонимности в интернете. Если у вас возникнет необходимость в подобных услугах, обязательно обратитесь к этой компании – вы точно не пожалеете!

Не стесняйтесь делиться своим опытом использования прокси-серверов – ваши отзывы могут быть полезными для других участников форума!

С наилучшими пожеланиями,

https://kupitproxy.online/

Generate Income Easily By Selling FlipBooks, eBook & Articles on Amazon KDP, Shopify, Etc

RonaldCit,31. 3. 2024 11:03

FlipBooks are a great addition
to any passive income strategy. Because once you create a FlipBook, market it, share it & Earn it, it can technically sell itself.

Learn More https://www.youtube.com/watch?v=JfRrd79oCfk?16179